KÖZÖSSÉGEINKBibliakör

Minden második szerdán az esti szentmise után (nyáron 19 órától, télen 18 órától) együtt olvassuk a Szentírást és beszélgetünk róla a plébánián. A közösség nyílt, minden érdeklődőt szívesen várunk.

A csoport vezetője: Tanács István és Lázár Emőke


Magyar Katolikus Karitász mórahalmi csoportja

Egész évben folyamatos ruha-cserével és ruhaosztással, beiskolázási támogatással, élelmiszer-segéllyel, gyógyszerek kiváltásával segítik a város nehéz körülmények között élő lakóit. Tárgyi, pénzbeni vagy termény-adományokat is elfogadnak és eljuttatnak az arra rászorulókhoz.

Karácsony és húsvét előtt hetente alkotóműhelyeket szerveznek, melyekbe bárki bekapcsolódhat. Az itt készült ünnepi díszek, ajándéktárgyak eladásával a csoport némi bevételhez jut, amit szintén a szegényekre tud fordítani.

A Karitász várja önkéntesek jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának be a segítő szeretet feladataiba, a fentieken túl például idősek és egyedülállók látogatásába is.

"Legfontosabb feladatunk a példamutatás, hiszen az emberek nem a szavaknak, hanem a tetteknek hisznek: amikor látják, hogy valaki önzetlenül, másokért képes és hajlandó tenni valamit" - fogalmazta meg célkitűzésüket a csoport vezetője.

Állandó ügyelet és találkozási lehetőség minden szombaton 8-11 óra között a plébánia udvarán lévő Karitász házban.

A csoport vezetője: Tanács István


Családcsoport

A plébánia területén élő keresztény családokat szólítja meg és hívja el találkozási alkalmaira a nem oly' régóta működő családcsoport. Összejöveteleiken egy-egy adott téma kapcsán személyes tapasztalataik megosztása, közös Biblia-olvasás, az egész család bevonásával játszható feladatok, de kötetlen beszélgetések is szerepelnek.

A csoport vezetője: jelenleg változás alatt...


Egyházközségi képviselő-testület 

A testületet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia előírása alapján öt évre választották meg a hívek.

Rendes tagjai (2009-2014):

Balogh Richárd, Balogné Szalma Ibolya, Csonka Attila, Csonka Attiláné, Enginé Ábrahám Katalin, Farkas János, Farkas Zoltán, Masa Géza, Márton Gábor, Nagy Mariann, Papp Szabolcs, Rózsáné Szalma Katalin, Szélpál Mária, Szűcs István, Sipos Zsoltné, Tanács Ibolya, Tóth József

Tiszteletbeli tagjai:

Bálint Károlyné, Battancs István, Ónozó Istvánné, Pappné Ördögh Gizella, Rózsa István, Tanács Imre

 

Rendes tagjai (2009-2014):

Balogné Szalma Ibolya, Battancs István, Bálint Károlyné, Csonka Attila, Csonka Attiláné, Farkas Zoltán, Herédi István, Masa Géza, Márton Gábor, Nagy Mariann, Nyáriné Tanács Ibolya, Ónozó Istvánné, Papp Szabolcs, Pappné Ördög Gizella, Szűcs István, Szűcs Mónika, Tóth József, Újházi Teodóra

Tiszteletbeli tagjai:

Csányi Istvánné, Pálfi Ferenc (+2014), Rózsa István, Tanács Imre, Fazekas-Kádár Imre (+2013), Papp István (+2013)