SZENTSÉGI FELKÉSZÍTÉS

 

Az első gyónásra és az Oltáriszentség vételére (elsőáldozásra) általában 4-5. osztályban kerül sor. Külön rendszeres felkészítő alkalmakra sajnos, a diákok számtalan elfoglaltsága miatt nincs mód, ezért az ehhez szükséges ismereteket a heti hittanórákba építjük be.

Az elsőáldozás feltétele a szentséghez járulás előtt legalább két éven át rendszeres hittanra és szentmisére járás, illetve a felkészüléshez előírt egyéb lelki programokon (lelkigyakorlat, betlehemes, passió stb.) való részvétel. A szentség vétele előtt vizsgázni kell alapvető hittani ismeretekből.

 

A bérmálkozásra való felkészülésnek szintén alapvető feltétele a több éven át tartó rendszeres hittanra és szentmisére járás. A szentséget általában 8. osztály végén vehetik fel a fiatalok, akik előzetesen részt vettek az előírt lelki programokon (lelkigyakorlat, karácsonyi műsor az éjféli mise előtt, passió stb.) és eredményesen bizonyították hittani tudásukat egy vizsgán.

A teljesítendő feltételekhez tartozik a bérmálkozást megelőző hónapokban a szombat esténként tartott felkészítő alkalmakon való rendszeres részvétel.

 

Az esküvői felkészítéssel, jegyesoktatással kapcsolatban a plébánossal történő személyes egyeztetés szükséges.